Registrované soc. služby

  1. Odborné sociální poradenství – registrace č. 8187057, odpovědný vedoucí služby Rozvoralová Miroslava DiS., tel.: 474 770 662
  2. Sociálně aktivizační služby pro seniora a osoby se zdravotním postižením – registrace č. 2266383, odpovědný vedoucí služby Rozvoralová Miroslava DiS., tel.: 474 770 662
  3. Terénní programy – registrace č. 5355584, odpovědný vedoucí služby Rozvoralová Miroslava DiS., tel.: 474 770 662