O NÁS SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÁ DÍLNA FOTOGALERIE KONTAKTY KE STAŽENÍ

Stanovy spolku Handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Posláním služby je především:

   - Poskytovat lepší orientaci v právech a povinnostech uživatelů služby tak, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání

     a ve spolupráci s poradnou, nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb, nalezli řešení své situace.

 

   - Služba podporuje každého uživatele, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit.

   - Služba podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Toto poslání naplňuje poskytováním informací, rad, aktivní pomoci a asistencí.  

    Základní činnosti služby je:

   a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   b) sociálně terapeutické činnosti

   c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

    Principy poskytované služby:

   BEZPLATNOST, DISKRÉTNOST, NESTRANNOST, NEZÁVISLOST, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.

    Okruh osob, kterým je sociální služba určena:

   Etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem (dětmi).

    Věková skupina:

   Dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let),  starší senioři ( nad 80 let).

   V rámci služby poskytujeme i právní poradenství, které souvisí s obtížnou sociální situací uživatele. Zdarma.

Více ve Stanovách spolku Handicap, které si otevřete na této stránce nahoře.

nahoru

 

 

 

Žatecký spolek Handicap z. s.

vedený ve Spolkovém rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem

nabytí právní moci 23. 4. 2016

IČ: 265 95 575

účet: 180945422/0300

e-mail: handicap-zatec@seznam.cz

webové stránky: www.handicap-zatec.cz

tel.: 474 770 662, 474 770 663, 724 740 420

Statutární zástupci spolku:

předsedkyně – Smočeková Světlana

jednatelka – Rozvoralová Miroslava DiS

hospodářka – Schallerová Zuzana