Užitečné odkazy

http://www.mpsv.cz/cs/ – MPSV ČR

http://www.praceprozp.cz – Práce pro ZP

http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php – Databáze léků

http://www.eurokeycz.com – Euroklíč

http://www.helpnet.cz – Zdroj informací a aktualit, týkající se osob se zdravotním postižením, rozčleněné informace o jednotlivých typech zdravotního postižení

http://portal.mpsv.cz/forms – Formuláře MPSV

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ – Sbírka zákonů